نمونه سایت ها و پورتال ها
Portfolio of Web & Portals
Look at our work
نمونه سایت و پورتال ها

نمونه سایت ها و پورتال ها

 

واحد نرم افزاری شرکت آریانا در زمینه طراحی وب و همچنین طراحی پورتال ( پرتال ) با شرکتها و سازمانهای دولتی و خصوصی بسیاری همکاری داشته است که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می کنیم.

  
شرکت آریان نگین کیش

نوع پروژه : پورتال

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی، قالب responsive ( قابل نمایش در موبایل و تبلت )

شرکت ابارا ایران

نوع پروژه : پورتال سازمانی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی، قالب responsive ( قابل نمایش در موبایل و تبلت )

شرکت سیمان شمال

نوع پروژه : پورتال سازمانی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی، قالب responsive ( قابل نمایش در موبایل و تبلت )

اطلس مال

نوع پروژه : پورتال اطلاع رسانی و فروش

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS, JQuery

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی، سه بعدی و ...

پورتال مجتمع تجاری و اداری رزمال

نوع پروژه : پورتال سازمانی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی، قالب responsive ( قابل نمایش در موبایل و تبلت )

شرکت سرمایه گذاری ایران اطلس کیش

نوع پروژه : پورتال سازمانی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و میزبانی

پورتال مجتمع تجاری ارگ تجریش

نوع پروژه : پورتال سازمانی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی، قالب responsive ( قابل نمایش در موبایل و تبلت )

قوه قضائیه (حوزه ریاست)

نوع پروژه : پورتال سازمانی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی، قالب ریسپانسیو ( قابل نمایش در موبایل و تبلت )

فرودگاه بین المللی کیش

نوع پروژه : پورتال سازمانی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی

شرکت تیام صنایع

نوع پروژه : پورتال شرکتی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی، قالب واکنشگرا ( قابل نمایش در موبایل و تبلت )

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما ایذه

نوع پروژه : پورتال سازمانی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی، قالب responsive ( قابل نمایش در موبایل و تبلت )

طراحی وب سایت شرکت تن زیب

نوع پروژه : وب سایت شرکتی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی، قالب responsive ( قابل نمایش در موبایل و تبلت )

بنیاد تعاون بسیج ( تامین اقلام بسیجیان )

نوع پروژه : پورتال سازمانی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی، قالب ریسپانسیو ( قابل نمایش در موبایل و تبلت )

مرکز جهانی علوم اسلامی

نوع پروژه : پورتال سازمانی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی، قالب ریسپانسیو ( قابل نمایش در موبایل و تبلت )

دانشگاه آزاد اسلامی چالوس

نوع پروژه : پورتال سازمانی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و میزبانی

مرکز فوق تخصصی دندانپزشکی قوه قضائیه

نوع پروژه : پورتال سازمانی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی، قالب responsive ( قابل نمایش در موبایل و تبلت )

ریاست دفتر رئیس جمهور ( دکتر محمد نهاوندیان )

نوع پروژه : پورتال

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی

دانشگاه سلمان فارسی

نوع پروژه : پورتال سازمانی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و میزبانی

پورتال دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

نوع پروژه : پورتال سازمانی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و میزبانی

پورتال سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام

نوع پروژه : پورتال سازمانی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و میزبانی

پتروشیمی اراک

نوع پروژه : پورتال شرکتی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی

کارخانجات نورد و پروفیل ساوه

نوع پروژه : پورتال سازمانی

فناوری ها : XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی

شرکت ایساکو

نوع پروژه : پورتال سازمانی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی

کارخانجات نورد و لوله صفا

نوع پروژه : پورتال سازمانی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی

حوزه علمیه امیر المومنین

نوع پروژه : پورتال سازمانی ( مراحل پایانی )

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی

شرکت دلوار افزار انرژی

نوع پروژه : پورتال سازمانی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی پورتال و میزبانی

شرکت آریان نگین ارگ (سهامی خاص)

نوع پروژه : پورتال سازمانی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی پورتال و میزبانی

شركت صباميهن

نوع پروژه : پورتال سازمانی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی پورتال و میزبانی

ایساکو ( سایت جدید )

نوع پروژه : پورتال سازمانی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

نوع پروژه : پورتال سازمانی ( مراحل پایانی )

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی

گروه صنعتی کاوه

نوع پروژه : پورتال سازمانی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی

شرکت پارس فراگام

نوع پروژه : پورتال سازمانی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی

پورتال مرکز آموزش عالی ممسنی

نوع پروژه : پورتال سازمانی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و میزبانی

صنایع برودتی ملکی

نوع پروژه : سایت شرکتی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی سایت و میزبانی

شرکت توسعه ساختمان خارزمی

نوع پروژه : پورتال سازمانی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی

قوه قضائیه (حوزه ریاست)

نوع پروژه : سیستم رزرواسیون

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)

نوع پروژه : پورتال سازمانی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی

شرکت توسعه عمران نائین

نوع پروژه : پورتال شرکتی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی

گروه صنعتی ناربن

نوع پروژه : پورتال سازمانی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی

شرکت توسعه و مدیریت بندر و فرودگاه کیش

نوع پروژه : http://www.kishairport.ir

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی

بندر بین المللی کیش

نوع پروژه : پورتال سازمانی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی

زرفام تهران

نوع پروژه : پورتال سازمانی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی

شرکت توسعه اسکان شهر

نوع پروژه : پورتال شرکتی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی

سیامک زمردی ( عکاس )

نوع پروژه : وب سایت

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی و میزبانی

ماهنامه صنعت درمان

نوع پروژه : پورتال شرکتی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی

شركت پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی آی.جی.سی

نوع پروژه : پورتال شرکتی

فناوری ها : PHP, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی

صنایع برودتی وحید (سابکول)

نوع پروژه : پورتال سازمانی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی

شرکت دنیای مس

نوع پروژه : پورتال شرکتی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی

رنگین مزه

نوع پروژه : پورتال شرکتی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی و فروشگاه آنلاین

کامپیوتر زند

نوع پروژه : پورتال شرکتی و فروشگاه

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی

دکتر مجید سادات منصوری

نوع پروژه : پورتال شرکتی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

نوع پروژه : قالب گرافیکی پورتال

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS, ADOBE PHOTOSHOP

خدمات : طراحی قالب گرافیکی و css

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

نوع پروژه : قالب گرافیکی پورتال

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS, ADOBE PHOTOSHOP

خدمات : طراحی قالب گرافیکی و css

شرکت ایمان مهر

نوع پروژه : پورتال شرکتی

فناوری ها : PHP, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی

شرکت پارس فراگام

نوع پروژه : پورتال شرکتی

فناوری ها : PHP, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی

شرکت آبراهه زلال

نوع پروژه : پورتال شرکتی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی

شرکت مهندسی و ساخت پارس فراگام قشم

نوع پروژه : پورتال شرکتی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی

شرکت وادی الریاض

نوع پروژه : پورتال شرکتی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی

گروه هرم طلایی

نوع پروژه : پورتال شرکتی

فناوری ها : ASP.NET, MSSQL, XHTML, AJAX, CSS

خدمات : طراحی و برنامه نویسی، میزبانی